A használat feltételei

A Nyomozoo.hu internetes oldala használati feltételei és jogi szabályozása

Felhasználók az oldalak megtekintésével és az oldalakon keresztül elérhető szolgáltatások használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek fogadják el az alábbi feltételeket és irányelveket.

Ezen oldal fenntartója és kiadója (továbbiakban Kiadó) a Nyomozoo.hu domain alatti oldalakra látogató Felhasználók számára a Nyomozoo.hu-n megjelenő anyagok letöltését és átruházását semmilyen formában, módon és mértékben NEM engedélyezi.

Az oldal használata.

A Felhasználó kötelezi magát, hogy a Nyomozoo.hu-n a Nyomozoo.hu használóiról megjelent e-mail címeket és egyéb személyes információkat nem gyűjti és nem tartja nyilván azokat, valamint nem használja fel információk tömeges terjesztéséhez (pl. spam), és semmilyen egyéb módon sem hasznosítja azokat kereskedelmi célzattal.

Felhasználó e-mail címének a Nyomozoo.hu rendszereiben történő önkéntes megadásával engedélyt ad Kiadó részére, hogy számára a szóban forgó címre alkalmi jelleggel az oldallal kapcsolatos újdonságokról, ajánlatokról értesítő levelet küldjenek. Kiadó vállalja, hogy a Nyomozoo.hu-hoz kapcsolódó rendszereken keresztül megszerzett e-mail címeket harmadik félnek a Felhasználó engedélye nélkül nem adja ki, illetve, hogy Felhasználó írásos kérésére adatait véglegesen törli rendszereiből. Utóbbi törlés egyben a Nyomozoo.hu regisztrációt igénylő szolgáltatásainak használatából történő lemondást és kizárást is jelenti.

A regisztrációkor megadott e-mail cím megszűnése, vagy elérhetetlenné válása esetén a Kiadó fenntartja a jogot a Felhasználó felfüggesztésére vagy törlésére.

Felhasználói közzétételek.

A Nyomozoo.hu támogatja a hirdetések szabad cseréjét. Ugyanakkor nem áll módjában ellenőrizni a keletkezett összes bejegyzést és azok tartalmát, aminek következtében ott akár hamis, megtévesztő, vagy nem megfelelő hirdetések is közlésre kerülhetnek. Ennek megfelelően a Nyomozoo.hu Felhasználóit képező személyek és szervezetek, valamint a Nyomozoo.hu munkatársai által közzétett vélemények és információk nem feltétlenül tükrözik a Nyomozoo.hu és munkatársai hivatalos álláspontját. A bejegyzésekért kizárólag annak feladója, mint egyén felelős, de sem a Nyomozoo.hu, sem a vele közvetlenül kapcsolatba hozható személyek és társaságok semmilyen jogi, gazdasági vagy egyéb felelősséggel nem tartoznak azokért.

A Nyomozoo.hu szolgáltatásainak használatával a Felhasználó beleegyezik és elfogadja, hogy semmilyen obszcén, egy bizonyos személyt, esetleg személyek egy csoportját sértő, fenyegető, egyéb módon törvénybe vagy szerződésbe ütköző, mások számára a Nyomozoo.hu használatát korlátozó vagy megnehezítő információt, anyagot és hozzászólást nem tesz közzé, nem továbbít és nem generál a Nyomozoo.hu-n és az azzal közvetlenül kapcsolatba hozható eszközökön és médiákon. A Nyomozoo.hu Felhasználóitól elvárja, hogy szolgáltatásait a mindenkor hatályos jogba ütköző cselekményekre ne használják fel sem közvetlen, sem közvetett módon, illetve ilyen cselekményekre ne hívjanak fel és ne segítsenek hozzá senkit a Nyomozoo.hu szolgáltatásai segítségével.

Bár a Kiadónak nem áll módjában minden hozzászólást és megjelentett információt ellenőrizni, de fenntartja a jogot (azonban a törvények adta keretek között nem vállal kötelezettséget rá), hogy a tudomására jutott, jogi vagy más okból kifolyólag nem megfelelőnek vagy megengedettnek tartott hirdetéseket töröljék, módosítsák vagy más helyre mozgassák.

A Felhasználó elfogadja, hogy a Nyomozoo.hu szolgáltatásait semmilyen formában nem használja hirdetésre, reklámozásra, vagy konkrét termékek, szolgáltatások üzleti célból történő népszerűsítésére a Nyomozoo.hu Kiadójának előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Jogok visszavonása.

A Nyomozoo.hu Kiadója fenntartja magának a jogot, hogy visszavonja vagy megtagadja a hozzáférést a Nyomozoo.hu bizonyos, vagy akár összes szolgáltatásához olyan személyektől, Felhasználóktól akik meggyőződésük szerint megsértik vagy megsérteni tervezik a felsorolt feltételeket vagy a megállapodás bármilyen más pontját. A felhasználási szerződés és feltételek kifejezett megszegését jelenti - nem kizárólagos jelleggel - az Kiadó vagy megbízott partnereik által az oldalba ágyazott hirdetések vagy reklámok blokkolása, megjelenésük megakadályozása, áthelyezésük vagy hatékonyságuk csökkentése bármilyen módszerrel.

Egyéb rendelkezések.

Kiadó jogosult a fenti Feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor módosítani. Ezért Felhasználók számára tanácsoljuk jelen oldalak időről időre történő ismételt áttanulmányozását, hogy mindig az időszerű, kötelező érvényű információk birtokában legyenek. A jelen Rendelkezések egyes szabályai az Nyomozoo.hu egyes oldalain megjelenő helyi szabályozás pontjainak tekintetében ellentmondásos esetben érvényüket veszíthetik.